De Waterpolokampen.nl Code: Passie en plezier - Respect - Discipline - Kameraadschap - Integriteit

8
:
88
:
88
:
88
erkend leerbedrijf

Welkom bij Waterpolokampen.nl

 

 

Waterpolokampen.nl organiseert onder leiding van oud-bondscoach Paul Metz

super leerzame en sportieve waterpolokampen voor jonge waterpolospeelsters en -spelers van elk niveau.

Passie en plezier staan daarbij voorop.

Dit jaar organiseren we weer geweldig leuke kampen tijdens de schoolvakanties.

Lekker trainen, toffe activiteiten en veel tijd om nieuwe waterpolo vrienden te maken.

Wil je mee? INSCHRIJVEN

 

Vind je het leuk om mee te gaan als begeleider of trainer?

Stuur een bericht naar: info@waterpolokampen.nl

 

                            

 

Meivakantie waterpolokamp:   29 t/m 2 mei 2024

Leeftijden:                                       8 t/m 13 jaar

Locatie:                                         Nijverdal

Kosten:                                         € 275,-

 

 

Zomer waterpolokamp:            14 t/m 18 juli 2024

Leeftijden:                                    14 t/m 17 jaar

Locatie:                                         Made

Kosten:                                         € 375,-

 

 

Zomer waterpolokamp:            21 t/m 25 juli 2024

Leeftijden:                                      8 t/m 13 jaar

Locatie:                                         Made

Kosten:                                         € 375,-

 

 

Zomer waterpolokamp:            10 t/m 14 Augustus 2024

Leeftijden:                                    14 t/m 17 jaar

Locatie:                                         Nijmegen

Kosten:                                         € 375,-

 

 

Specialisatie Clinic:                  21 t/m 25 Oktober 2024

Leeftijden:                                   14 t/m 17 jaar

Locatie:                                        Regio Zuid

Kosten:                                         € 350,- (per clinic)

*De zwemvereniging kan hiervoor inschrijven

 

                                                     

Specialisatie Clinic:                  29 t/m 2 November 2024

Leeftijden:                                   14 t/m 17 jaar

Locatie:                                        Regio Noord/ Midden

Kosten:                                         € 350,- (per clinic)

*De zwemvereniging kan hiervoor inschrijven

 

 

Kerst waterpolokamp:              21 t/m 24 December 2024

Leeftijden:                                      8 t/m 13 jaar

Locatie:                                         Oss

Kosten:                                         € 275,-

 

Wat gaan we doen tijdens een waterpolokamp:

Veel waterpolo trainingen, Video&land training, Recreatieve activiteiten, Feesten, 3 maaltijden per dag + tussendoortjes, Vrienden & vriendinnen maken.

 

Spelen, plezier en je waterpolovaardigheden vergroten gaan hand in hand

 

KALENDER WATERPOLOKAMPEN.NL 

Vanaf 2019 organiseren wij waterpolokampen in Nederland. Waterpolokampen.nl is een organisatie die als doelstelling heeft om elke schoolvakantie waterpolokampen te organiseren waarin op verschillende niveaus en leeftijden het waterpolo inzicht en -vaardigheden nog verder vergroot gaan worden. Trainers/coaches krijgen ook de kans om deel te nemen en zich verder te ontwikkelen als trainer tijdens de waterpolokampen. 

 

Tijdens de waterpolokampen staan natuurlijk de vele waterpolotrainingen centraal. Buiten de waterpolotrainingen om hebben wij een uitgebreid programma met sportieve- en recreatieve activiteiten. Kortom vriendjes en vriendinnetjes maken en een kamp lang bezig zijn met je favoriete sport: Waterpolo!

 

We organiseren waterpolokampen voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen zoals o.a. GirlzOnly, en Goalkeepers Only. Ook organiseren we dagkampen voor het verbeteren van de individuele vaardigheden en houden we specialisatietrainingen voor o.a. midvoors, midachters en snel & bewegelijke spelers.

De kampen vinden plaats tijdens schoolvakanties. De waterpolo trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers en topspelers. Alle trainingen bij al onze activiteiten staan onder leiding van oud-damesbondscoach Paul Metz. Voor al onze activiteiten gelden moderne trainingsmethoden, wedstrijd situatief trainen en leren door steeds te variëren met spelvormen, oefenvormen en spelenreeksen. Deze leerlijn sluit naadloos aan bij de filosofie uit het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB.

 

    •    Training in kleine groepen met individuele aandacht om het beste uit jezelf te halen;

    •    Maximale uitdaging en ontwikkeling op ieder zijn/haar niveau, vooruitgang gegarandeerd;

    •    Hoge intensiteit, veel balcontacten;

    •    Leren de techniek om te zetten naar een vaardigheid in een spelsituatie.

 

Tijdens de kampen van Waterpolokampen.nl zijn alle waterpolotrainingen van hoge kwaliteit met oog voor detail, ondersteund door video voor en na de training. Na afloop van het waterpolokamp heb je, behalve dat je veel nieuwe technieken en wedstrijdsituaties geleerd hebt, ook heel veel nieuwe vrienden en mooie herinneringen gemaakt.

 

 

Heb je een vraag over onze waterpolokampen? Neem dan contact met ons op.

Over ons

 

MOOIE momenten

 

Contact

Waterpolokampen.nl

 

+31 6 58889359
info@waterpolokampen.nl

Naam


Telefoon:
E-mail:

Naam  
E-mail  
Onderwerp  
Bericht  
Spelen, Plezier en je waterpolovaardigheden vergroten gaan hand in hand.

Gedragsregels begeleiders in de sport

De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.


Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 12. Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat waterpolokampen.nl werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij waterpolokampen.nl op de hoogte is van deze gedragsregels.

 

 

 

Bron: www.centrumveiligesport.nl